Salmon or Tuna Pizza

$14 / $16

Tobiko, onion, jalapeno, cilantro, rice seasoning, mild spicy